NNTCC, het tuchtcollege voor de complementaire zorg

Het NNTCC is het tuchtcollege van de samenwerkende beroepsorganisaties NWP en de NFG en is verantwoordelijk voor het afhandelen van (tuchtrechtelijke) klachten tegen therapeuten die aangesloten zijn bij een van deze beroepsorganisaties.

Het NNTCC is geen Wkkgz klachteninstantie zoals bedoeld in de wet Wkkgz. Indien u een klacht wenst in te dienen tegen een therapeut op basis van de Wkkgz. Dan verwijzen u
naar hier. Het NNTCC bewaakt samen met de beroepsorganisaties en de Koepel KAB en de Koepel RBCZ en de Koepel NAP de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.


Indien u overweegt om een tuchtrechtelijke klacht in te dienen vragen wij u om deze website door te nemen zodat u precies weet hoe de procedure verloopt en wat uw rechten en plichten zijn.


Het reglement en protocol tuchtrechtspraak
Het reglement Tuchtrechtspraak vindt u hier. Het protocol is hier te vinden.