Over wie kunt u klagen?De klacht kan alleen ingediend worden tegen een geregistreerd lid van een van de aangesloten beroepsorganisaties. Een therapeut is verplicht om te melden van welke beroepsorganisatie hij of zij lid is. Het kan zijn dat uw therapeut van beroepsorganisatie gewisseld is. U dient tijd de klacht neer te leggen bij het tuchtcollege warvan de beroepsorganisatie aangesloten is ten tijden van het lidmaatschap van de therapeut.


U kunt heel eenvoudig controleren of uw therapeut bij een van de organisaties is aangesloten.


NWP:
de lijst van therapeuten vindt u hier
NFG: de lijst van therapeuten
vindt u hier


Het kan zo zijn dat een therapeut niet te vinden is op de lijst van de aangesloten beroepsorganisaties. Dan is hij of zij waarschijnlijk geen lid. Dan is het een optie om te controleren via een koepelorganisatie waar deze therapeut is aangesloten.

De KAB:
Hier kunt u zoeken
De RBCZ:
Hier kunt u zoeken
De NAP:
Hier kunt u zoeken