Wie kan er klagen?


Niet iedereen kan zo maar een klacht indienen. U kan alleen klagen indien u:

  1. Onder behandeling staat c.q. stond van een aangesloten therapeut en u bent meerderjarig.
  2. Een minderjarige (wettelijk) vertegenwoordigd die behandeld wordt/werd door een therapeut aangesloten bij de de deelnemende beroepsorganisaties NWP en NFG.
  3. Als u gemachtigd bent om een zorgverzekeraar vertegenwoordigd waarbij de klacht een causaal verband dient te hebben tussen de zorgverzekeraar en de therapeut.
  4. Een hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, wie de aangelegenheid uit hoofde van de hem toevertrouwde belangen aangaat.