Waarover kunt u klagen?


Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. Over wat voor zaken zou dat mogelijk kunnen zijn?

U kan daarbij denken aan:

  • Een verkeerde of te late diagnose.
  • Onvoldoende informatie verstrekken over de behandeling, de gevolgen van die behandeling en eventuele alternatieven.
  • Voorschrijven of verstrekken van verkeerde middelen.
  • Schenden van het beroepsgeheim.
  • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar.
  • Seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag.


In alle gevallen is het wenselijk dat u daarvoor het beroepsprofiel van de desbetreffende beroepsorganisatie erop naslaat.

Beroepsprofielen:

NWP
NFG