Hoger beroepTegen een beslissing van het college kunnen klager, of beroepsbeoefenaar in hoger beroep gaan bij het College van Beroep van de NNTCC.

Het beroep wordt schriftelijk ingediend bij de griffie van de NNTCC binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak.
Gedurende het hoger beroep wordt de beslissing van de college geschorst.

Beroepschrift indienen

In het beroepsschrift staat:
  • Waartegen u beroep aantekent, met een zo uitgebreid mogelijke argumentatie;
  • Uw naam en adres;

Voor het overige wordt verwezen naar het reglement Tuchtrechtspraak.