U wordt aangeklaagd?


Als er een klacht wordt ingediend door een client van u, dan brengen wij u daarvan formeel op de hoogte. U krijgt van ons de originele klacht met het verzoek om u daarop te verweren. Het is verstandig om ons
reglement door te lezen. Om precies te weten waar u aan toe bent kunt u het protocol nalezen zodat u precies weet hoe de procedure verloopt.

Omdat het al om een formele klacht gaat is het niet toegestaan om contact met de klager rechtsreeks op te nemen. Het is verstandig om ervoor te zorgen dat u juridische bijstand regelt. Dat kan via uw rechtsbijstandsverzekeraar of u kunt rechtstreeks een advocaat in de arm nemen. Ook kunt u ervoor kiezen - wij raden dat te zeerste af - om af te zien van juridische bijstand.

Ook is het verstandig om alvast in contact te treden met uw aansprakelijkheidsverzekeraar. Meestal is dat laatste collectief geregeld via de beroepsorganisatie.